top of page
מתחמי תכנון 3700 - סופי
מתחמי תכנון 3700 - סופי

press to zoom
הצוק 3
הצוק 3

press to zoom
טיילת_תל_ברוך
טיילת_תל_ברוך

press to zoom
מתחמי תכנון 3700 - סופי
מתחמי תכנון 3700 - סופי

press to zoom
1/5

חדשות רובע צפון מערב- תא/1/2/3/4/5/3700

וועדת המשנה לתכנון ובניה  תל אביב בישיבתה מתאריך 30/5/2021 החליטה החליטה לקבל את המלצות החוקרת ולהורות לתקן את טבלאות האיזון בחמשת מתחמי התכנון

4 יוני 2021

 החלטת הוועדה

דו"ח המלצות החוקרת, השמאית לבנה אשד

4 יוני 2021

מסמכי הדו"ח

אתרים נוספים של Raiten's Group:

חוף התכלת לוגו.jpg
logo_heb_N.png
תמונה - לוגו שיווקי.jpg

מספר המבקרים באתר:

יוסף רייטן מציג את ההזדמנות שנוצרה
בתוכנית תא 3700

מפגשים לבעלי קרקעות בתוכנית תא/3700

מפגשים-בעלי-קרקעות

מפגש בעלי קרקעות

 

המפגש הקרוב יתקיים במהלך חודש נובמבר 2022 ויעסוק בהיערכות לקראת הכנת טבלאות האיזון החדשות במתחם מס' 1 ובמתחמים נוספים. 

קישור לזום ישלח לנרשמים.

  

 
'חברי קבוצה של יוסף רייטן מספרים'
מגרשים למכירה

מגרשים למכירה בתוכנית תא/3700

נכון ליום 3/11/2022

זכות ליחידת דיור אקוויולנטית אחת

במתחם מס' 2, בניין 211

חלק מחלקה 8 בגוש 6621

נכלל בהסכם שיתוף

לפרטים ניתן לפנות אל:

052-2-459-569

ייעוץ  במגוון הנושאים

הקשורים בתכנית תא/3700:

  • לפני ביצוע עסקת רכישה

  • סיוע במכירת הקרקע במחיר מכסימלי

  • הפקעות בציר הקו הירוק של הרכבת הקלה

  • איתור קרקעות

  • ייעוץ בנושאי היטל השבחה

bottom of page