top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

מידע שימושי

חוף התכלת - רקע הסטורי

רקע היסטורי

 

חטיבת הקרקע הנכללת בתחום תוכנית הר/2200/א' הייתה ידועה בתקופת המנדט כחלק מאדמות הכפר ג'ליל אל קבליה בנפת יפו, מחוז לוד. השטח הנ"ל הוגדר איזור גלילי, שכן הוא לא היה משויך באותה עת לתחום מוניציפלי כלשהו.

רק ביום 18.8.1955 פורסם ב"רשומות" (ק"ת 541, התשט"ו, עמ' 1331) צו בדבר עדכון גבול שטח תכנון עיר הרצליה, שהכליל לראשונה את מתחם חוף התכלת בתחום גבולות התכנון של העיר הרצליה.

בתקופת המנדט אנשים פרטיים וחברות רכשו חטיבות קרקע גדולות של מאות דונמים, מבעליהם הערבים,  ובהתאם לפקודת בנין ערים ערכו ואישרו אצל גופי התכנון של ממשלת המנדט תוכניות 'פרצלציה' (חלוקה) שהוגשו לרישום בפנקסי המקרקעין.

 

כך לדוגמא ניתן לציין את תוכנית 'הפרצלציה' של חלקה היסטורית מס' 3 בגוש 6608 שהייתה בבעלות האחים אלברט דוד מטלון, שטחה עמד על 115.615 דונם, שאושרה לרישום בפנקסי המקרקעין בתאריך 21/3/1946 וכן את תוכנית הפרצלציה  הידועה כתב"ע R/99, פורסמה לתוקף בעיתון הרשמי בתאריך 27/1/1944, עסקה בחלוקת שלוש חלקות היסטוריות [חלקה 59 בגוש 6606 (206.392 דונם), חלקה 2 בגוש 6605 (209.612 דונם) וחלקה 1 בגוש 6608 (75.957 דונם)] שהיו בבעלות משה קרסו ומשה מטלון.

 

מתווה הגושים והחלקות הרשום היום בטאבו הוא תוצר של תוכניות 'פרצלציה', שהתבססו על תוכנית מתאר R/77, המשתרעת על חלק מאדמות הכפר ג'ליל. חלק מה-'פרצלציות' במתחם חוף התכלת אושרו אף לפני מועד אישורה של תוכנית R/77  ומתוך התאמה אליה.

 

תוכניות הפרצלציה יצרו מתווה  שכונתי שכלל מגרשי בניה לצד דרכים  ושטחי ציבור שנרשמו על שם הנציב העליון בנאמנות עבור הציבור. לאחר הקמת המדינה, הועבר רישום הבעלות מהנציב העליון על שם מדינת ישראל. החלקות ה'מפורצלות' (תוצרי תוכנית החלוקה) החלו להיסחר בקרב הציבור היהודי בארץ ובחו"ל שהתגייס להשקיע במפעל גאולת הקרקע של המדינה שבדרך. בעלי קרקע רבים במתחם זה הם בני הדור השני או השלישי של אותם בעלי קרקע היסטוריים שרכשו את החלקות הנ"ל לראשונה לאחר שתוכנית הפרצלציה נרשמה בפנקסי המקרקעין.

דוגמאות ל'פרצלציות' (תוכניות חלוקה) היסטוריות בקרקעות חוף התעלת:

 • חלוקה של חלקה הסטורית 3 בגוש 6608  ע"י האחים אלברט דוד מטלון (א.ד. מטלון)

 • חלוקת חלקות הסטוריות בגושים 6606,6605 ו-6608 ע"י משה קרסו ומשה מטלון

 • תל מיכל 

  תל מיכל הוא אתר ארכיאולוגי הנמצא בחלק הצפוני של התוכנית על רכס כורכר בגובה של כ-30 מ' מזרחית למרינה הרצליה. בתוכנית הר/2200א' קיימות הוראות להמשך שימורו של תל מיכל כאתר ארכיאולוגי המשמש גם בית גידול לצמחי חוף כגון חבצלת החוף, נר הלילה החופי, רותם המדבר, לענה חד זרעית  ועוד', שהלכו והתמעטו עם השנים עקב הבניה המסיבית ברצועת החוף.

  התפתחות התכנון במתחם חוף התכלת החל מתקופת המנדט 

  [ ניתן ללחוץ על הכותרות להצגת מידע נוסף על כל תוכנית]

  R/6 

  ראשיתו של התכנון במתחם חוף התכלת בתקופת המנדט החל עם אישורה שתוכנית  R/6, 'תוכנית מתאר כללית לאזור הגלילי של 'מחוז לוד' ( Lydda District ) המשתרעת על כל שטח המחוז, בתאריך 26/3/1942. ע"פ תשריט התוכנית, מתחם חוף התכלת נכלל בייעוד 'אזור לפיתוח עירוני'. התוכנית אפשרה באזור זה לאשר תוכניות 'פרצלציה' שיחלקו את השטח למגרשי בניה בשטח מינימלי של 1 דונם לבניית בתי מגורים בשטח של 150 מ"ר או 15% (הנמוך מבין השניים) בתוספת מבנה עזר בשטח של 25 מ"ר על כל מגרש בניה.

  R/77

  תוכנית מתאר ראשונה למתחם חוף התכלת, משתרעת על חלק מאדמות הכפר ג'ליל ( 4,653 דונם), סווגה את מרבית שטחו של המתחם  כשטח עירוני המיועד למגורים  בצמוד לחוף הים. דבר אישורה הזמני של תוכנית  R/77 פורסם בעיתון הרשמי בתאריך 16/11/1944.

  תוכנית מתאר הרצליה הר/253 א' 

  תוכנית המתאר הראשונה של העיר הרצליה פורסמה לתוקף בתאריך 8/6/1961. תוכנית זו כללה לראשונה את מתחם חוף התכלת בתחום העיר הרצליה, ביטלה את התכנון המנדטורי שהיה קיים באזור זה לשכונת מגורים וייעדה את  מתחם חוף התכלת לייעוד 'חקלאי' (בחלק המזרחי הצמוד לכביש החוף) וליעוד 'תכנון בעתיד' (בחלק המערבי של המתחם), באזור לחלוקה מחדש. התוכנית קבעה כי תוכניות מפורטות ותוכניות פרצלציה שניתן להן תוקף לפני תחילת תוקפה של תוכנית המתאר תישארנה בתוקפן רק כדי אי סתירה בין הוראותיהן לבין הוראות תוכנית המתאר. 

  כתוצאה מכך, הרישום הקרקעי בפנקסי המקרקעין נותר ע"פ תוצרי תוכניות הפרצלציה המנדטוריות. יחד עם זאת, הייעוד למגורים שונה לייעוד 'חקלאי' ולייעוד 'תכנון בעתיד' באזור לחלוקה חדשה.

  תוכנית מתאר הר/2000 (תכנית אב 1974)

  הוחל בהכנתה בשנות ה-70 אך היא לא קודמה סטטוטורית. התוכנית ייעדה את מתחם חוף התכלת לאזור מגורים, לאזור לתכנון בעתיד ולשטחי  ציבור.

  תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי ים (תמ"א 13) 

  התוכנית אושרה על ידי הממשלה בתאריך 31/8/1983. על פי תשריט התוכנית כלול מתחם חוף התכלת בייעוד 'חקלאי' (מתחם מזרחי), יעוד תיירות ונופש (מתחם אמצעי) ואזור שמורת טבע (מתחם מערבי).

  תכנית הר/2220

  הודעה על הכנתה על-פי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה פורסמה בתאריך 7/7/1986, אך  לבסוף קידומה נעצר. מתחם חוף התכלת ייועד לאזור מגורים, תיירות, קיט ונופש.

  תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, פיתוח ושימור (תמ"א 35) 

  התוכנית פורסמה לתוקף בתאריך 27/12/2005. ע"פ תשריט התוכנית כלול מתחם חוף התכלת במרקם עירוני כחלק מפיתוח העיר הרצליה.

   

  תכנית מתאר למחוז תל אביב (תמ"מ 5)

  תוכנית  פורסמה לתוקף בתאריך 25/4/2010. התוכנית קובעת את מרבית שטח התוכנית ביעוד 'תחום תכנון שינוי תמ"א 13- מחוז ת"א'. חלקו המערבי של התוכנית ממערב לכביש 2 מיועד ל'אזור עירוני עם דגש מגורים'

   

  תוכנית מתאר ארצית למסילות ברזל (תמ"א 23א) 

  התוכנית פורסמה לתוקף בתאריך 15/10/1988.  על פי תשריט התוכנית,  תוואי רכבת קלה חוצה את מתחם חוף התכלת מצפון לדרום. תשריט התוכנית הערוך בקנה מידה של 1:25,000 אינו מאפשר לבחון באופן מדויק על איזה חלקות מסומן התוואי.

  תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) במטרופולין ת"א (תמ"א 23/א/4) 

  התוכנית פורסמה לתוקף בתאריך 12/8/2010. על  פי תשריט התוכנית הערוך בקנה מידה של 1:25,000, תוואי רכבת קלה חוצה את מתחם חוף התכלת מצפון לדרום.

   

  תוכנית תשתיות לאומיות -רכבת קלה במטרופולין ת"א- הקו ירוק מקטע צפוני (תת"ל 71/ג)

  התוכנית פורסמה לתוקף בתאריך 2/10/2017, היא מהווה את המקטע הצפוני העובר בחוף התכלת -  חלק משלוחה באורך 6 ק"מ משדה דב ועד רחוב אבא אבן בהרצליה פיתוח. התוכנית קובעת את התוואי העובר על חלקות קרקע ספציפיות בתחום חוף התכלת ומייעדת אותן להפקעה. התוכנית קבעה בהוראותיה את מנגנון 'היעוד הנדחה' . לאמור, הייעוד 'תוואי מסילה' כפי שנקבע בתוכנית  יכנס לתוקפו רק עם פרסום הודעת הפקעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943. עד לפרסום הודעת ההפקעה לפי סעיף 5 יחול הייעוד שהיה קיים ערב תחילתה  של תת"ל 71/ג. הודעת ההפקעה  ע"פ סעיף 5 לפקודה בהתייחס למתחם חוף התכלת פורסמה בתאריך 22/6/2020.

  תוכנית הר/2200 ב'

  התוכנית פורסמה לתוקף בתאריך 6/4/2020. תוכנית זו נועדה לרפא את גזירת ההפקעה במתחם חוף התכלת בחלקות שיועדו להפקעה בתוכנית תת"ל 71/ג (הקו הירוק) ובעקבות כך לייתר תשלום פיצויי הפקעה לבעלי הקרקע שהתוואי עובר על חלקתם. לצורך כך התוכנית  מייעדת את המתחם חוף התכלת כולו לשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד, כך שכלל החלקות במתחם חוף התכלת, לרבות בתוואי הקו הירוק, יוכלו להיכלל בתוכניות איחוד וחלוקה שיאושרו למתחם וייעודם במצב נכנס יהיה בהתאם לייעוד התקף במועד פרסום הודעת ההפקעה.

  יש להבהיר כי תוכנית הר/2200ב' פורסמה לתוקף לפני פרסום הודעת ההפקעה לתוכנית תת"ל 71/ג. לפיכך, הוראות תכנית הר/2200ב' ימשיכו לחול חרף ההפקעה ומבחינת תת"ל 71/ג  לא יהיה הבדל במצב נכנס לטבלאות האיזון בין חלקות בתחום הקו הירוק לבין חלקות שמחוץ לתוואי.

  התוכנית קובעת הוראות בדבר הזכאות לקבלת פיצויי הפקעה מתוכנית תת"ל 71/ג , לפיהן בעלי הקרקע שחלקתם תופקע לא יהיו זכאים לקבל פיצויי הפקעה אלא אם יודיעו על רצונם לקבל פיצויים חלף הכללתם בתוכניות האיחוד והחלוקה העתידיות.

  ככל שלא תאושר תוכנית איחוד וחלוקה בתוך 10 שנים עם זכות להארכה של חמש שנים נוספות, תפקע הזכות להיכלל בתוכניות האיחוד והחלוקה העתידיות והזכאות של בעלי הקרקע לתבוע פיצויי הפקעה  ככל שאלה מגיעים להם ע"פ דין לא תיפגע.

  .

  תשריט R77
  חוף התכלת 8
  שרטוט R77
  נוף חוף התכלת
  תמונה של סמל הרצליה
  bottom of page