הזמנה למפגש בעלי קרקע

בתוכנית תא/3700

הנכם מוזמנים למפגש הזום הקרוב שיתקיים

ביום חמישי -  24/6/2021, בשעה 18:00.

בתוכנית:

  • תובנות מהחלטת הועדה המקומית מיום 30/5/2021 המאמצות את החלטת החוקרת

  • החשיבות שבהתארגנות של הרגע האחרון עבור בעלי קרקע בלתי מאורגנים

  • המלצות לפעולות המשך

המפגש יועבר על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן ואורן אלבז

זימון לזום ישלח לנרשמים מקרב בעלי הקרקע ובני משפחותיהם

תמונה - לוגו שיווקי.jpg